Promieniowanie synchrotronowe


Relatywistyczna kolimacja


promieniowanie synchrotronowe

promieniowanie synchrotronowe


promieniowanie, synchrotronowe, relatywistyczna kolimacja, transformacja Lorentza,
powrót do góry