Promieniowanie elektromagnetyczne atomu wodoru


promieniowanie elektromagnetyczne atomu wodoru

Według obecnie obowiązującej teorii, elektrony w atomach zajmują tylko dozwolone poziomy energii i emitują promieniowanie tylko wtedy, gdy przeskakują między poziomami energetycznymi, ale to jest tylko uproszczenie. Każda przyspieszana naładowana cząstka emituje promieniowanie elektromagnetyczne. Elektrony ciągle emitują i pochłaniają promieniowanie elektromagnetyczne. Sumując fale emitowane przez atom wodoru, możemy zauważyć, że źródłem są drgania wygasające.

promieniowanie elektromagnetyczne atomu wodoru


promieniowanie, elektromagnetyczne, atomu, wodoru,
powrót do góry