Electromagnetism EN | PL Elektromagnetyzm

Fale materii


Fale materii de Broglie'a

Ze względu na Zasadę Nieoznaczoności Heisenberga
zasada nieoznaczoności Heisenberga
Nieokreśloność pomiaru położenia = Odległości międzycząsteczkowe

fale materii de Broglie'a

fale materii de Broglie'a


Copyright © Patryk Kawecki 2002-2014